İKİZCE TARİHİ

iKİZCEBugün İkizce olarak bilinen yerleşim biriminin son zamanlarda yapılan araştırmalara göre ortaya çıkışı Rum Pontus Devleti dönemlerine rastlar. (1204 - 1461)
       İkizcenin Anadolu Selçuklu Beylikleri döneminde merkezi Niksarda bulunan Taceddinoğulları beyliğinin eline geçtiği rivayet edilmektedir. Yörenin tamamen Türkleşmesi Fatih Sultan Mehmetin Rum Pontus Devletini ortadan kaldırması ile gerçekleşmiştir. (1461) 
       İkizcenin tarihini araştırdığımızda Selçuklular döneminde Yörede yaşayan yerlilerin Lalaoğulları adı altında bir beylik kurdukları rivayet edilir. Bu rivayete göre yöreye Lala adı verilmiştir. Bugün İkizce olarak bilinen yerleşim biriminin asıl gelişmesi Osmanlı Lale devrine rasladıği söylenmektedir. (1718 1730) Osmanlı vezirlerinden Lala Paşa’nın bir seferi sırasında bu günkü Ulu Cami olarak anılan Eski Cami’nin yanındaki düzlükte konakladığı ve konaklama esnasında yöre halkının kendisini karşılayarak demet demet lale sunduğu rivay­et edilmektedir. Lala Pasa kendisine yapılan bu iltifattan memnun kalmış. ve memnuniyetini belirtmek içinde bu yöreye Lale ismini vermiştir. Zamanla yöre eşrafı tarafından Lale ismi Laleli olarak kabul görmüştür.1920 yılına kadar yörede Rumlar, Ermeniler ve Türkler birlikte yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Ancak 1461 yılına kadar kar­ma bir yönetim şekli olduğu, 1461 yılından sonrada yönetimin Türklerin eline gectigi rivayet edilir. Bugün hala pek çok arazi Rum ve Ermeni isimleri ile anılır. Hacikevi yanı, Papaz evi yanı gibi. Rumlar tarafından 1896 yılında yapılan Keriş Köprüsü bu günümüze kadar gelen Rum yapıtlardandır.

       Yörede yaşayan Rum ve Ermenilerin İstiklal Savaşından sonra yöreyi terk etmeleri ve bazı Türk kabilelerinin köy dışına göç etmeleri neticesinde köyün nüfusu azalmış ve nüfus azalınca da köyün ileri gelen kabileleri Laleli köyünün çevresi ile birleşerek yeni bir koy oluşturulması gerektiği görüsünü ortaya atmışlar ve köyün adını Laleli Mea Beyneli olarak değiştirmişlerdir. (Arapça’da Mea: ile, Beyneli: çevresi demektir.) Laleli Mea Beyneli isıni zamanla Laleli Mabeyceli olarak şive değişikliğine uğramış, 1957 yilma kadar Laleli Mabeyceli olarak devam etmiştir.

LOGO

WEB SİTEMİZE DESTEK OLMAK İSTİYORSAN SENDE PAYLAŞ....